Město Říčany formou dotací podporuje provoz Běžeckého klubu Říčany.


V roce 2015 město přidělilo klubu dotace ve výši    3840,- Kč.
V roce 2016 město přidělilo klubu dotace ve výši    9640,- Kč.
V roce 2017 město přidělilo klubu dotace ve výši    8560,- Kč.
V roce 2018 město přidělilo klubu dotace ve výši    9130,- Kč.
V roce 2019 město přidělilo klubu dotace ve výši    9570,- Kč.
V roce 2020 město přidělilo klubu dotace ve výši    9518,- Kč.
V roce 2021 město přidělilo klubu dotace ve výši    7500,- Kč.
V roce 2022 město přidělilo klubu dotace ve výši  10000,- Kč.
V roce 2023 město přidělilo klubu dotace ve výši  10000,- Kč.


Tyto dotace byly (budou) použity na rozvoj pohybových aktivit členů klubu,
na částečnou úhradu materiálního zabezpečení, sportovních doplňků stravy
a částečnou úhradu cestovného na závody, kde členové reprezentují město Říčany.

Zpět na hlavní stránku